Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2B en B2B


Ondernemingsgegevens


Van Eyck Leuven BV

Tiensesteenweg 76 - 3360 Korbeek-lo, Bierbeek

BE 0 832 500 916

RPR Leuven


Commerciële benaming : Atelier Van Eyck


info@van-eyck.be
016 22 20 20


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Van Eyck Leuven BV met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 76 - 3360 Korbeek-lo, Bierbeek, RPR Leuven, (hierna 'Atelier Van Eyck’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onze  meer dan 110-jarige ervaring bewijst dat  correct, eerlijk en transparant handelen werkt en veel aangenamer is voor de beide partijen.

De ervaring leert ons ook dat de meeste problemen ontstaan vanuit misverstanden.
Daarom deze algemene voorwaarden om u als klant duidelijk te maken hoe wij de dingen zien.
aarzel niet om ons erop te wijzen als het een of ander niet duidelijk is, u niet fair lijkt, of voor verbetering vatbaar is.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Atelier Van Eyck, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Van Eyck aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Particulieren: De klant kan bij leveringen en plaatsingen soms zelf kiezen welke btw voet er wordt gekozen,
Bel ons gerust indien dit voor u niet duidelijk is : 0032 16 22 20 20

Bedrijven: Een aankoop door een bedrijf, met BTW nr (=niet-particuliere klant):

Let op de btw voet  : aanduiding btw medecontractant voor plaatsing bij btw plichtigen is volledig onder de verantwoordelijkheid van u als het bedrijf- vraag gerust inlichtingen als u twijfelt.  
deze btw voet van 0% kan u enkel als volgende 2 voorwaarden zijn vervuld :

 1. u bent BTW plichtig en doet maandelijks of per kwartaal een btw aangifte aan de fiscus
 2. ons bedrijf voert een dienst uit voor uw bedrijf. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld voor de afrekening.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Van Eyck niet. Atelier Van Eyck is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis, dus de voornaamste kenmerken zullen beschreven zijn. Atelier Van Eyck  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Praktisch : vermeld de telefonisch of per mail besproken details best bij de 'opmerkingen' bij de bestelling om geen misverstanden te krijgen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Van Eyck. Atelier Van Eyck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

je kan producten samenstellen zonder dat er een aankoopverplichting is, en bewaren om later terug te bekijken of te kopen. U kan in elke fase de bestelling afbreken zonder meer, zelfs in de betaalmodule.

je kan dus Kijken of Kopen, ‘hoeveel zou mij dat kosten…’:

door het cookie-geheugen kan je de winkel verlaten en later terugkeren naar je bestelling.

Zo gaat het  :

 • Klik het product van uw keuze aan
  • Vul als het artikel de gewenste uitvoering of toebehoren aan, als er een meerprijs is ziet u dadelijk bovenaan het aangepaste bedrag incl Btw en Excl Btw
  • Een sterretje duidt de verplichte velden aan
 • Klik op  ‘IN WINKELWAGEN’ grijze balk
 • U ziet het totaal bedrag rechtsboven: je kan nu verder winkelen, bestelling aanpassen of afrekenen :
 • Klik op ‘AFREKENEN’ rechtsboven
 • Deze checkout bestaat uit 6 stappen waar je je naam facturatie- en levergegevens kan op invullen – u kan nog altijd de bestelling afbreken.
 • Klik steeds onderaan op ‘VERDER’ om naar volgende stap te gaan
 • Indien er lever- of plaatsingskosten bijkomen zal dit zichtbaar worden in de totaalprijs die u steeds zal zien.
  • Voor de kost van de levering met plaatsing wordt de zetel van Atelier Van Eyck  als referentie adres genomen en google -snelste weg -als afstandsbepaling
  • Eventuele bijkomende kilometers door omleggingen die google niet heeft aangegeven zullen een aanpassing van de leverkost als gevolg kunnen hebben.


 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Bancontact, Ideal en kredietkaart
 •  Via overschrijving op rekeningnummer BE 64 7350 5582 0252 Bic Kredbebb

Atelier Van Eyck is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Atelier Van Eyck kan ook zonder opgave van reden een bestelling weigeren, maar engageert zich om het reeds betaalde bedrag dan ook binnen de kortste keren weer volledig terug te betalen

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden afgehaald op bovenstaand adres of geleverd in België en in Nederland

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan atelier@van-eyck.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Atelier Van Eyck was aangeboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Van Eyck.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Van Eyck te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Van Eyck.

Dus herroepingsrecht is niet bedoeld voor bedrijven

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Atelier Van Eyck

Tiensesteenweg 76 - 3360 Korbeek-lo, Bierbeek

info@van-eyck.be


via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit verkleint de kans op vergissingen, maar de klant is hiertoe niet verplicht.

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website  www.van-eyck.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant een bevestiging van ontvangst sturen per mail of een ander medium.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Van Eyck heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

Atelier Van Eyck

Tiensesteenweg 76 - 3360 Korbeek-lo, Bierbeek
info@van-eyck.be

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. ( datum van verzending telt.)

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant als het product geleverd aan de klant beschadigd is door transport

Dan betaalt Atelier Van Eyck de standaard leverkosten terug.


 De Klant behandelt de goederen als een 'goede huisvader' dus dat de goederen als nieuw en ongebruik terug in de winkel kunnen gelegd worden:

een 'goede huisvader' opent de verpakking voorzichtig, kijkt naar de onderdelen om te zien of transport goed is verlopen, wat de aard en de kenmerken zijn van het gekochte goed en kan in geval van teruggave alles gewoon terug mooi inpakken zonder meer.


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen maar mag niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Wat verwacht Atelier Van Eyck van de teruggebrachte goederen om dit te kunnen terug te betalen?

 • In hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
 • Geen nieuwe plakband, adreslabels of stickers op de verpakking (een oververpakking is aangeraden)
 • Geen sporen van gebruik.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Van Eyck alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier Van Eyck op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Van Eyck wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, of tot de verkoper de goederen heeft teruggenomen als dit het geval zou zijn. Naar gelang welk tijdstip eerst valt


Herroeping van Diensten

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant minstens het bedrag van de reeds uitgevoerde diensten, tot de moment dat de klant ondubbelzinnig en dus schriftelijk per mail of post Atelier Van Eyck ervan in kennis heeft gesteld. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Atelier Van Eyck geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Atelier Van Eyck betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord is met een andere vorm; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

1.       Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst zoals bijvoorbeeld een plaatsing van een brievenbus een slot of een naambord.

2.       De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde of aangepaste goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; ook het samenvoegen van verschillende producten valt hieronder ( bijvoorbeeld een geplaatst huisnummer op een brievenbus )

3.     Overeenkomsten waarbij de Klant Atelier Van Eyck specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar (dringende) herstellingen of onderhoud te verrichten;

4.       De levering van een voucher of iets gelijkaardig, waarvan de verzegeling door het aannemen  van die voucher alleen al is verbroken;

 

Artikel 8: Garantie


Op goederen volledig vervaardigd in het atelier, zoals naamborden in plexi en inox alsook graveerplaten en deurbellen, wordt een waarborg van 5 jaar verleend. Deze termijn gaat in op het moment van de levering. De termijn van 5 jaar geldt niet voor alle andere goederen, waaromtrent een kortere garantie overeengekomen wordt zonder dat deze minder dan één jaar mag bedragen. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met  onze klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Atelier Van Eyck. 

Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek moet de Klant Atelier Van Eyck zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient dit gebrek binnen een termijn van 7 dagen na levering of afhaling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Atelier Van Eyck is bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer +32 16 22 20 20 van 10u00 tot 18u00 via e-mail op info@van-eyck.be of per post op het volgende adres : Tiensesteenweg 76 - 3360 Korbeek-lo, Bierbeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Van Eyck beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier Van Eyck zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Atelier Van Eyck respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, wettelijke archivering en opslag voor boekhouding; zenden aan klant van minimum 1 bericht na de afhandeling van de bestelling.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Atelier Van Eyck, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot atelier Van Eyck of gewoon de knop onder de direct mail in drukken.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. M.u.v. medewerkende personen aan de uitvoering van de bestelling van de klant


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Atelier Van Eyck heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Atelier Van Eyck houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Zo kan de site in het voordeel van de klant verbeterd worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy regels, kunt u ons contacteren op info(at)van-eyck(punt)be.

 

Artikel 12: cookies

 

Deze website maakt gebruik van "cookies" . Een cookie is een tekstbestand dat door de server van de website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Hierdoor kan u makkelijk terug inloggen en blijft bijvoorbeeld uw winkelmandje klaar staan met dat wat u al had klaargezet.

Cookies dienen ook om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken om zo de surfervaring te verbeteren.

Cookies worden niet gebruikt om personen (u dus) te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Atelier Van Eyck of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Van Eyck om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Van Eyck. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Atelier Van Eyck heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven.

Hiermee onderschrijft Atelier Van Eyck dat ze correct, eerlijk en transparant wil handelend.

Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met inbegrip van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Atelier Van Eyck heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.